اکوسیستم(ECOSYSTEM)

کلمه ی اکوسیستم اولین بار در سال 1935 توسط دانشمند انگلیسی به نام TANSLEY تانسلی پیشنهاد شده است خلاصه ی دو کلمه ی اکولوژی و سیستم است (ECOLOGY+SYSTEM) تعریف غیره ساده ی آن مجموعه ی موجودات زنده ای و محیط زندگی آنها می باشد موجودات زنده بخش جدایی ناپذیر از محیط غیره زنده اند یعنی نمی توانند خارج ازمحیط های خاص زندگی کنند به همین دلیل هر گونه مطالعه روی محیط طبیعی باید الظاماً موجودات زنده ای را که در همان محیط زندگی می کنند در نظر گیرد وقتی زندگی یک گیاه را مطالعه می کنیم به این نتیجه می رسیم که گیاه پس از استقرار در محیط ریشه های خود را درون خاک انتشار می دهد و با ترشح موادی از ریشه ها عناصر خاک را آماده ی جذب و انتقال می سازد گیاه با انرژی آفتاب سنتز نوری را انجام می دهد و موادی را سنتز می کند برخی از این مواد را به مصرف نیازمندی های حیات خویش می  سانند همچنین موجودات مصرف کننده از این مواد سنتز شده می توانند بهره مند گردند لاشه ی برگ ها بعد از تجزیه بخشی از عناصر گرفته شده و از طرف دیگر به محیط بر می گردند پس جریان ماده جریان دو سویه است و این چرخه بین محیط و موجود زنده بر قرار است در صورتی که جریان انرژی به صورت تک سویه است انرژی از آفتاب گرفته می شود و برای اینکه سنتز جدید صورت گیرد به انرژی جدیدی نیاز خواهد بود چون انرژی از خورشید گرفته و دوباره به خورشید بر نمی گردد.

/ 0 نظر / 42 بازدید