بیماریهای عفونی

آنفلوانزا: نوعی بیماری ویروسی

----------------------------------------------------------------

آکنه: بیماری باکتریایی در اثر باکتری پرپیونی باکتریوم آکنس ایجاد می شود. این باکتری در غدد چربی رشد می کنند و نوعی چربی را متابولیزه می کنند. در بلوغ به علت ترشح زیاد چربی تعداد این باکتری بسیار افزایش می یابد و منافذ ترشح چربی در پوست بسته می شود و ایجاد جوش می کند.

----------------------------------------------------------------

اسهال خونی آمیبی: آمیب عامل آن است که از طریق آب و غذای آلوده منتقل می شود.

----------------------------------------------------------------

ایدز: عامل آن ویروس HIV می باشد.

----------------------------------------------------------------

برفک دهان: نوعی بیماری قارچی است که توسط مخمری به نام کاندیدا آلبیکنز رخ می دهد. ایجاد زخمهای سفید و شیری رنگ در دهان و لب و گلو.

----------------------------------------------------------------

بیماریهای مقاربتی: بیماریهایی که در اثر تماس جنسی رخ می دهد. عامل آن می تواند باکتری ها و یا ویروس های می باشند.

----------------------------------------------------------------

بوتولیسم: کشنده ترین مسمومیت غذایی که در اثر توکسین باکتری کلستریدیوم بوتولینم ایجاد می شود. سم این باکتری بر اعصاب اثر گذاشته و ایجاد دوبینی و فلج شدگی می کند. مبتلایان ممکن است در اثر ناتوانی تنفسی بمیرند.

----------------------------------------------------------------

توکسوپلاسموز: نوعی بیماری که عامل آن نوعی آغازی می باشد.

----------------------------------------------------------------

تبخال: نوعی بیماری ویروسی که ویروس ایجاد کننده ی آن در اعصاب صورت پنهان می شود و در هنگام مناسب شدن شرایط مثل فشارهای روحی و تب فعال شده و باعث ایجاد آسیب بافتی به صورت تبخال می شود.

----------------------------------------------------------------

دیفتری: توسط باکتری کورینه باکتریوم دیفتریا رخ می دهد. بیماریزایی این باکتری به علت توکسین آن می باشد که بر قلب، اعصاب، کبد و کلیه ها است.

----------------------------------------------------------------

ذات الریه: نوعی بیماری که توسط باکتری استرپتوکوکوس نومونیا ایجاد می شود و ایجاد بیماری دستگاه تنفسی می کند این بیماری بین انسان و موش مشترک است.

----------------------------------------------------------------

کزاز: نوعی بیماری باکتریایی است.

----------------------------------------------------------------

اوریون: نوعی بیماری ویروسی است.

----------------------------------------------------------------

سل: عامل آن باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوسیز می باشد. در اکثر موارد عفونت توسط تنفس قطرات آلوده به باکتری رخ می دهد. این بیماری در شش ها ایجاد عفونت می کند. اگر درمان نشود منجر به مرگ می شود.

----------------------------------------------------------------

قارچ بین انگشتان پا: نوعی بیماری که اغلب در ورزشکاران رخ می دهد و عامل آن نوعی قارچ از خانواده ی دئوترومیکوتا می باشد.

----------------------------------------------------------------

مالاریا: نوعی بیماری که توسط آغازی ها از گروه هاگداران رخ می دهد.

----------------------------------------------------------------

زگیل: نوعی بیماری ویروسی است که عامل آن DNA ویروس است.

----------------------------------------------------------------

مسمومیت غذایی: این بیماری در اثر وجود سموم باکتری ها در مواد غذایی رخ می دهد. شایعترین آن توسط سم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس رخ می دهد از علائم آن میتوان به حالت تهوع، استفراغ و اسهال اشاره کرد که به ندرت کشنده است.

----------------------------------------------------------------

هاری: نوعی بیماری ویروسی است که عامل آنRNAویروس است.

----------------------------------------------------------------

هپاتیت B: نوعی بیماری ویروسی که باعث التهاب کبد می شود.

----------------------------------------------------------------

هرپس تناسلی: نوعی بیماری ویروسی است که عامل آن DNA ویروس است که پوشش هم دارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید