جدول حیات

جدول حیاتی نشان دهنده نرخ بفا و تولید مثل در مراحل مختلف سنی، اندازه، یا رشد (مثلا مرحله تخمی، نوزادی، جوانی، بلوغ) می باشد. اکولوژیست ها و جمعیت شناسان دریافتند که جدول حیاتی در شناخت الگو و علت مرگ و میر و پیش بینی افزایش و کاهش آتی جمعیت، و مدیریت جمعیت گونه های در خطر انقراض بسیار مهم می باشد. از مهمترین عملکرد جدول حیاتی ، پیش بینی افزایش یا  کاهش جمعیت در آینده می باشد. افزایش یا کاهش جمعیت یک کشوریا یک ناحیه بسته به این است که هر شخص چه تعداد بچه دارد، در چه سنی بچه دار می شود و در چه سنی می میرند. جدول حیاتی ساختار راحتی برای اگاه بودن از میزان مرگ ومیر،تولد و تولید مثل جمعیتهایی است که به آن علاقه مندیم (Krebs 1972) .این جدول توسط Raymond Pearl در سال 1921 به اکولوژیست ها معرفی شد و توسط جمعیت شناسان انسانی به ویژه کمپانی های بیمه زندگی توسعه پیدا کرد که علاقه مصممی داشتند به دانستن اینکه مردم چگونه به مدت طولانی می توانند امید به زندگی داشته باشند. گزارش های زیادی از جدول زندگی انسانی وجود داد اما اطلاعات زیادی در مورد جدول زندگی گیاهان و جانوران نیست. این جدول اگرچه اطلاعاتی راجع به مرگ ومیر به ما می دهد اما نمی تواند تاثیر حوادث تاریخی را روی نوسانات مرگ ومیر توضیح دهد (krebs 1972). نتایج حاصل از جدول حیاتی برای برنامه های کنترل بیولوژیکی مهم هستند(Zanuncio, T. V. 2005).

Deevey در سال 1947، مشکل ایجاد جدول حیاتی را برای گونه های مختلف شناسایی کرد. داده های اساسی جدول حیاتی  بعضی از نوع Cohort و بعضی از نوع Static هستند و نقطه شروع جدول حیاتی برای موجودات مختلف متفاوت می باشد. نقطه آغاز برای پستانداران از زمان تولد، برای حشرات از زمان تخم، برای بارناکل ها از زمان قرار گرفتن روی صخره ها می باشد. 

/ 0 نظر / 30 بازدید