مفهوم Synusia یا سینوسی

جوامع خیلی ساده مثل علفزارهای یک ساله ممکن است فقط از یک سینوسی گیاهی تشکیل شده باشند. جوامع پیچیده تر مثل جنگل ها، ممکن است از 10 یا تعداد بیشتری سینوسی تشکیل شده باشند. در واقع می توان هر یک از لایه های یک جنگل چند لایه ای مثل لایه ی درختی، درختچه ای،علفی و خزه ای را یک سینوسی در نظر گرفت. اما از یک دیدگاه کاربردی، فرد ممکن است بیش از یک نوع شکل حیات در هر لایه ی جنگل مثل در ختان خزان دار و همیشه سبز در لایه درختی یا ژئوفیت های یک ساله و همی کریپتوفیت ها در یک لایه علفی تشخیص دهد.

    سینوسی ممکن است به کمک یک طبقه بندی از شکل حیات مثل سیستم مشهور رانکایر که به یک کلید ترقی کرد و با مهارت بیشتر توسط النبرگ و مولر اصلاح شد،مشخص شود. البته ممکن است سینوسی با صراحت کمتری با رده های بالاتر (وسیع تر) شکل حیات شناسایی شود.

    مزایای سینوسی کاملا واضح است: سینوسی به سادگی و حتی بدون آگاهی از نام گونه ها شناسایی می شود. توضیحات مربوط به تجسم ترکیبات سینوسی ها یک تصویر واضح از جوامع و یک ایده مشخص از شرایط زیستگاه آن ها را فراهم می کند. ترکیبات سینوسی حتی در عرض محدوده های نواحی فلورستیکی متفاوت،می تواند تعقیب شود و شناسایی روابط اکولوژیکی را ممکن می سازد. بنابراین، آن ها برای مقایسه های جهانی به طور مشابه وقتی این تشکیلات وجوددارند، مفید هستند.

در هر حال، اگرچه آن ها به عنوان واحدهای اساسی برای تقسیم بندی پوشش های گیاهی مفیدبودند، فرد باید به طور دلخواه واحدهای اکولوژیکی و توپوگرافیکی تمام آن جوامعی که از چندین سینوسی تشکیل شده اند، مثل توده های (استاندهای) جنگلی یا جوامع خارستان، را جدا کند. سینوسی ها باید به عنوان زیرواحدهای به صورت ساختاریِ قابل تعریف، در جامعه گیاهی بحث شوند.  

                                                                                                                                                                                

/ 2 نظر / 56 بازدید
jirjirak

بنده به عنوان دانشجوی ارشد فردوسی مشهد از مطالب وب شما بسیار استفاده کردم...بسیار متشکرم

باهنربخشE

سلام من دانشجوی علوم گیاهی باهنر کرمانم.از اینکه وبت رو دیدم خوشحال شدم.