چهار مرحله توالی از نظر ویلسون

چهار مرحله تعادل ویلسون تفسیر جالبی از مراحل توالی اولیه است که از طریق پیچیدگی ساختاری و میزان واکنشهای رقابتی هنگام پیشرفت جامعه شناخته می شوند. این تفسیر، فرایندهای تکاملی گونه ای را همانطور که در قالب جامعه و اکوسیستم دیده می شود،فراهم می کند. به نظر می رسد برای اکولوژیست های گیاهی مهمترین معیار پایداری جامعه ترکیب گونه ای و ساختار جامعه است. اگر ترکیب گونه ای یک جامعه در طول یک دوره ی چند دهه ای ثابت بماند،گویند جامعه در حال تعادل است. این مفهوم پایداری نسبت به عقیده اکولوژیست های جمعیت خیلی قاطع و محکم نیست. زیرا به نوسانات تراکم افراد یا تعداد گونه های تشکیل دهنده ی یک جامعه اجازه می دهد. البته تغییر درتعداد گونه های تشکیل دهنده ی ساختار یک جامعه ممکن است یک جایگزینی در پیشرفت به سوی ناپایداری باشد. به نظر می رسد تفسیر پایداری جامعه در ارتباط با شکل حیات و ساختار ضروری باشد.آشکار است که تغییرات دیده شده در ساختار (مثلا تغییر از جنگل بسته به جنگل باز یا Woodland) باید به عنوان یک ناپایداری تلقی شود، حتی اگرچه با تغییر در ترکیب گونه ای همراه نباشد.اگرتغییر در ساختار، یک تغییر ساختاری برگشت پذیر باشد(مثلا پس از طوفان)تغییرات ساختاری نه تنها به عنوان ناپایداری تلقی نمی شود بلکه مقاومت در برابر تغییرات( یعنی پایداری) است. بنابراین،پایداری جامعه هنگامی که یک مرحله از تعادل پویایی که حد اقل بیش از چند دهه در جوامع خشک زی گیاهی باقی بماند،به خوبی تفسیر می شود. پایداری با ساختار و ترکیب گونه ای نسبتا ثابت در این فاصله زمانی (چند دهه) شناسایی می شود. این دو پارامتر (ساختار وترکیب گونه ای) قابل اندازه گیری هستند و پیش بینی در مورد پایداری می تواند از تحلیل های ساختاری یا مطالعات پویایی جمعیت در جوامع حاصل شود. تغییرات ساختاری و ترکیبی خاص در یک جامعه  یک پدیده عادی در پایداری جامعه است. اما طبیعت این تغییرات باید به گونه ای باشد که شواهدی از نوسانات محض یا برگشت پذیر ارائه کند تا تغییرات مداوم وبرگشت ناپذیر. اگر مدرکی به دومی دلالت کند(تغییرات برگشت ناپذیر)، ممکن است جامعه صفات یا پایداری خود را از دست بدهد. (شکننده شود)
/ 2 نظر / 283 بازدید
طیبه مونسان

سلام واحترام ممنون ازمطالبتون.استفاده بردم وامیدوارم موفق باشید. اگه مطالب بیشتری راجع به نیچ های گیاهی دارید واینکه اصلا واژه نیچ چه مفهومی داره برام سند کنید ممنون میشم. مونسان دانشجوی ارشد فیزیولوژی اصلاح گیاهان دارویی

فرهنگ

با سلام ظمن تشکر از جنابعالی لطفا آدرس منابع خود را بصورت کامل بنویسید مثلا همین منبع ویلسون و یا منابعی مانند النبرگ و مولر که من هر چه گشتم نتوانستم منابع آن را بیدا کنم