تخریب لایه ی اوزون

اوزون گازی است که هر مولکول آن از 3 اتم اکسیژن تشکیل شده است بیشتر  مقدار اوزون در اتمسفر زمین در لایه ی بین 15 تا 50 کیلومتری سطح زمین وجود دارد و در منطقه ی استراتوسفر ولی اگر در لایه های پایین اتمسفر و در ارتفاع تنفسی ما قرار گیرد به عنوان یک آلاینده محسوب می شود اما اوزون در اتمسفر به صورت یک سپر مانع از رسیدن اشعه ی خطرناک ماوراء بنفش به سطح زمین می رسد به همین دلیل این لایه برای ادامه ی حیاط بر روی کره ی زمین ضروری است ترکیبات مخرب لایه ی اوزون CFC کلروفلوروکربن ها است که  در صنایع سرما ساز یخچال و فریزرهای خانگی و اسپری ها استفاده می شود. متیل بروماید در بخش کشاورزی که به عنوان ماده ی آفت کش و ضدعفونی کننده استفاده می شود جزء ترکیبات مخرب لایه ی اوزون است. در اثر کاهش ذخامت لایه ی اوزون میزان تابش ماوراء بنفش به سطح زمین افزایش یافته و موجب تأثیرات نا مطلوب زیر می شود :

1) اثر بر سلامت انسان : دریافت این اشعه توسط بدن موجب تضعیف سیستم ایمنی بدن و بروز سرطان پوست می شود.

2) اثر بر اکوسیستم دریاها و اقیانوس ها : مهمترین تأثیر اشعه ی ماوراء بنفش در دریا ها و اقیانوس ها از بین رفتن فیتوکلانکتونها – پلانکتون ها ی گیاهی .

3) اثر بر اکوسیستم خشکی : در این رابطه می توان به کاهش بازده محصولات کشاورزی مانن برنج ، گندم ، سیب زمینی و ... اشاره کرد.

/ 0 نظر / 34 بازدید