اکولوژی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان

تغییرات دیواره سلولی تغییراتی ممکن است در هر یک از بخش های تشکیل دهنده دیوارة سلولی و یا تمام بخش های آن رخ دهد. این تغییرات را در دو گروه تغییرات فیزیکی و تغییرات شیمیایی طبقه بندی می نمایند. البته باید خاطر نشان کرد که غالب تغییرات از تغییرات توأم فیزیکی و شیمیایی هستند که برای سهولت مطالعه آنها را در گروه های یاد شده قرار می دهیم.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/۱۸ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ ] [ حمیدرضا قاسمی ]

گروه های خونی سگ

سگها حداقل یازده سیستم گروه خونی دارند که عبارتند از: M, L, K, F, D, C, B, Tr, A و N اما فقط یکی از آنها یعنی سیستم A قدرت کافی دارد و از نظر درمانگاهی حائز اهمیت است، حدود 60 درصد سگها دارای گروه خونی A هستند. سیستم Tr و پادگن محلول نظیر r در گوسفند با سیستمO در خوک معادل میباشد. در گذشته گروه خونی سگ ها را با حروف الفبا نشان می دادند . اما امروزه این گروه ها را با شماره هایی که به دنبال کلمه DEA می نویسند, مشخص می کنند . کلمه  DEA مخفف  Dog  Erythrocyte Antigen می باشد.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ ] [ ۳:۳۳ ‎ب.ظ ] [ حمیدرضا قاسمی ]

بکرزایی نادر (Exceptional) : در این جانداران به طور معمول تخمک های لقاح نیافته از بین می روند و تنها به صورت تصادفی یا استثنایی در تخمکی بکرزایی انجام می شود.

 بکرزایی منظم (Regular): در برخی گونه ها تخمک های لقاح نیافته بطور معمول از طریق بکرزایی نسل بعد را به وجود می آورند که به این نوع بکرزایی، فیزیولوژیک یا نرمال هم گفته می شود.

بکرزایی اختیاری (Facultative) : تخمک ها چه بارور شوند یا نشوند توانایی ایجاد فرد جدید را دارند اما در اثر بکرزایی فقط یک جنس به وجود می آید (Thelytoky). در چندین گونه از حشرات بکرزایی از نوع اختیاری می باشد و تخمک های بارور نشده تنها یک جنس را به وجود می آورند و جنس دیگر از تخم های لقاح یافته به وجود می آید. به عنوان مثال در زنبور عسل (Apis mellifica) همیشه جنس نر از طریق بکرزایی و جنس ماده از طریق جنسی به وجود می آید و تنها بر اساس میزان تغذیه، لارو به ملکه (بالغ از نظر جنسی) و کارگر (نابالغ از نظر جنسی) تبدیل می گردد. اگر ذخیره اسپرمی ملکه (اسپرماتوفرها) فرسوده باشد و یا اینکه ملکه جفت گیری انجام نداده باشد در آن صورت ملکه قادر به گذاشتن تخمک بارور نخواهد بود و تمامی فرزندان در جمعیت نر خواهد بود و یا در صورت نبود ملکه در آن جمعیت، ماده های کارگرها اقدام به تخم گذاری خواهند کرد و باز جمعیت نر خواهد بود. موقعیت مشابهی در حشره ساس سپری (Shield bug) دیده می شود و از تخمک های لقاح نیافته ماده ها (thelytoky) به وجود می آیند و در شپشک- شته تخم های لقاح نیافته هم به جنس نر و هم به جنس ماده می توانند تبدیل شوند (amphitoky or deutrotoky).

بکرزایی چرخه ای یا هتروژنی (cyclicor heterogeny): شکلی از زندگی می باشد که در آن بکرزایی و تولید مثل جنسی به تناوب صورت می گیرد. در کرم های روتیفر و کک آبی (water fleas) تخمک ها در صورت بارور شدن در طی زمستان به صورت غیر فعال باقی می مانند چنین تخمک هایی زرده بیشتر و اندازه بزرگتری نسبت به سایر تخمک ها و رشد و نمو آهسته تری دارند در مقابل تخمک هایی که در تابستان به تعداد زیاد تشکیل می شوند اندازه کوچک و رشد نمو سریع تری داشته و از طریق بکرزایی نسل بعد را به وجود می آورند.


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/۱۳ ] [ ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ ] [ حمیدرضا قاسمی ]

تقسیم میوز:

تقسیم میوز جهت ایجاد گامت و دو مرحله ای میباشد ، میوز اول و میوز دوم 

مراحل تقسیم میوز به شرح زیر است :

پروفاز I : طولانی ترین مرحله میوز و در واقع محل اصلی اختلاف میان میوز و میتوز و نیز هدف وجودی میوز میباشد . تفاوت پروفاز میتوز و میوز در تشکیل تتراد و وقوع کراسینگ اور میباشد . پروفاز I شامل 5 مرحله زیر میباشد

الف - لپتوتن (Lepthoten) : کروماتین ها در این مرحله شروع به تراکم تدریجی مینمایند .

ب - زیگوتن : (Zygoten) کروموزومهای دو کروماتیدی همولوگ توسط مجموعه پروتئینی به نام کمپلکس سیناپتونمال (Synaptonemal complex - S.C) با یکدیگر جفت میشوند . این عمل را سیناپس شدن (Synapsys) میگویند . البته به علت عدم وضوح کروموزومها ( به علت تراکم کم) ، هنوز تتراد مشاهده نمی گردد .

ج - پاکی تن (Pachyten) : کروموزومهای جفت شده به شکل تتراد (Tetrad) - چهارتایی - ویا به بیانی دیگر، بی والانت (Bivalent ) - دوجفتی - مشاهده می گردند . عمل کراسینگ اور (Crossing over) ابزار تقسیم میوز در جهت نیل به هدف اصلی یعنی ایجاد تنوع، در این مرحله صورت می پذیرد .

د - دیپلوتن : (Diploten) در این مرحله کروموزوم های همولوگ از طریق تقاطع های میان اعضا به یکدیگر متصلند (کمپلکس سیناپتونمال شروع به تجزیه شدن نموده و نقش خود را در کنار هم نگاه داشتن اعضا یک بی والانت از دست می دهد) این تقاطع ها را کیاسما (chiasma) نامند. در واقع لازمه انجام کراسینگ اور، وجود تقاطع بین کروموزومهای همولوگ (کیاسما) میباشد، اما به علت کنار هم قرار گرفتن اعضای تتراد در اثر وجود کمپلکس سیناپتونمال در مرحله پاکی تن و در ادامه، دفع کروموزومهای همولوگ در مرحله دیپلوتن توسط یکدیگر و به خاطر انحلال تدریجی کمپلکس سیناپتونمال، کیاسما در این مرحله دیده میشود. به طور متوسط 50 کیاسما در اسپرماتوسیت های انسان وجود دارد .  

ه - دیاکینز : (Diakinesis) در این مرحله کیاسماها شروع به حرکت به سمت انتها (از طرف سانترومر به سمت تلومر) مینمایند تا دو جفت کروموزوم همولوگ از یکدیگر جدا شوند . این عمل را انتهایی شدن (Terminalization) نامند در واقع عمل انتهایی شدن در مرحله دیپلوتن آغاز گردیده اما در مرحله دیاکینز به وضوح مشاهده میگردد ، چرا که به دو انتها ( از سانترومر به سمت تلومر) نزدیک شده است .

کروموزومهای X و Y در مرد ، از دو منطقه ، PAR1 واقع بر انتهای بازوهای کوتاه کروموزومها X و Y و منطقه PAR2 در انتهای بازوی بلند ایشان بهم متصل میشوند و موجب تتراد گردیدن این دو کروموزوم میگردند . از این جهت این مناطق را ناحیه شبه اتوزومی (Pseudoatosomal region - PAR) خوانند و در نتیجه این جفت شدن، این مناطق تنها نواحی شامل رخداد کراسنگ اور ما بین X و Y میباشند . نقش PAR1 در ایجاد این جفت شدگی بسیار پررنگتر و اساسی تر از PRA2 میباشد .

متافاز :I در این مرحله ، غشاء هسته ناپدید شده و تتراد ها در محل استوای رشته های دوک استقرار دارند (کمپلکس سیناپتونمال از بین رفته و انتهایی شدن تکمیل می گردد . بنابراین تنها عامل کنار هم قرار گرفتن اعضاء یک بی والانت، رشته های دوک می باشند . بدین ترتیب، احتمال عدم جدا شدن ( Nondisjunction) به حداقل می رسد ) .

آنافاز :I در این مرحله، کروموزومهای دو کروماتیدی همولوگ از هم جدا می شوند . بنابراین تقسیم سانترومر وجود ندارد .

تلوفاز :I در این مرحله دو سلول مجزا تشکیل میگردند که از نظر تعداد کروموزومها ، به نصف تقلیل یافته اند . دو برابر شدن سانتریول ها به منظور کاربرد در تقسیم میوز II در این مرحله انجام می گردد . ( در برخی منابع ، مرحله تلوفاز I را به دو بخش تلوفاز I و اینترفاز میان دو تقسیم میوز بخش بندی نموده و مضاعف سازی سانتریول ها را به قسمت دوم منسوب می دانند ) .در واقع تقسیم میوز II همانند تقسیم میتوز میباشد ، اما با تعداد کروموزوم کمتر .

 

پروفاز II : به علت عدم نیاز به تبدیل کروماتین به کروموزوم مرحله ای کوتاه است و همچون میتوز و میوز I شامل مهاجرت سانتریول ها به قطبین و تشکیل رشته های دوک میباشد .

متافاز II : کروموزومهای دو کروماتیدی بر روی رشته های دوک قرار میگیرند .

آنافاز II : جدایی کروماتیدهای خواهری یا به عبارتی دیگر تقسیم سانترومرها .

تلوفاز II : تشکیل سلولهای مجزای n کروموزومی که گامت خوانده میشوند. بنابراین تقسیم میوز I را تقسیم کاهشی (Reduction division) نامند .همانطور که می دانیم، تقسیم میوز جهت ایجاد تنوع زیستی به وجود آمده است . به عنوان مثال در انسان ، حتی علیرغم در نظر نگرفتن وقوع کراسینگ اور، یک مرد (n 2 (، یعنی232 نوع اسپرم و یک زن 23 2 نوع تخمک تولید مینماید. بنابراین یک زن و یک مرد حداقل میتوانند46 2 نوع فرزند مختلف داشته باشند .

 

[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ ] [ ٩:٢٦ ‎ب.ظ ] [ حمیدرضا قاسمی ]

ترجمه: رقیه پورمحسنی - تحقیقات نشان می‌دهد:
حتی اثر انگشت دوقلوهای همسان، متفاوت است!

دوقلوهای همسان از آنجایی که از تقسیم یک سلول واحد به وجود آمده‌اند، دی.ان.ای یکسانی دارند و از نظر ژنتیک با هم تفاوتی نمی‌کنند. شاید گمان کنید این دوقلوهای کاملا یکسان که هیچ تفاوتی با هم ندارند، ممکن است در بسیاری از کارهای قانونی جای همدیگر قرار بگیرند اما اشتباه نکنید گرچه دوقلوها قیافه و دی.ان.ای یکسانی دارند اما اثرانگشت آنها با هم متفاوت است...

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩٠/۱۱/٦ ] [ ۸:٠٩ ‎ب.ظ ] [ حمیدرضا قاسمی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه اصفهان Hamidecology@yahoo.com
موضوعات وب
صفحات دیگر
امکانات وب

آمار سایت


رمان